NO

HIGH AND LOW

Oversettelse av finanstekster

FINANSIELLE OVERSETTELSER


er det vi gjør. Vi er fagfolk i finans med bred erfaring fra bransjen og førsteklasses språkferdigheter.

FINANIELL LOGIKK


Å sette sammen ordene kan være en vanskelig oppgave. Full forståelse av innholdet er nøkkelen i overføringen til et annet språk.


FINANSIELLE BEGREPER


Riktige begreper er uhyre viktig. Terminologien må være konsekvent og i overenstemmelse med GAAP, IFRS, MIFID og andre standarder og regelverk.


info@highandlow.biz

© Copyright 2015. High and Low Consulting S.L. C/Borret 9, Alfaz del Pi, Alicante, Spain.